Безплатна доставка над  100лв
ИЗБЕРЕТЕ МАРКА АВТОМОБИЛ, МОДЕЛ И ТИП НА ДВИГАТЕЛЯ:
ТЪРСЕНЕ ПО ШАСИ / VIN НОМЕР:
ТЪРСЕНЕ ПО НОМЕР НА АВТОЧАСТ:


Електрическа система на двигателя


 • Автомобили
 • Товарни Автомобили

електрическа система на двигателя за AUDI
електрическа система на двигателя за BMW
електрическа система на двигателя за CHEVROLET
електрическа система на двигателя за CITROËN
електрическа система на двигателя за DAEWOO
електрическа система на двигателя за FIAT
електрическа система на двигателя за FORD
електрическа система на двигателя за HONDA
електрическа система на двигателя за HYUNDAI
електрическа система на двигателя за KIA
електрическа система на двигателя за MAZDA
електрическа система на двигателя за MERCEDES-BENZ
електрическа система на двигателя за MITSUBISHI
електрическа система на двигателя за NISSAN
електрическа система на двигателя за OPEL
електрическа система на двигателя за PEUGEOT
електрическа система на двигателя за RENAULT
електрическа система на двигателя за SEAT
електрическа система на двигателя за SKODA
електрическа система на двигателя за SUBARU
електрическа система на двигателя за SUZUKI
електрическа система на двигателя за TOYOTA
електрическа система на двигателя за VW
електрическа система на двигателя за ALFA ROMEO
електрическа система на двигателя за CHRYSLER
електрическа система на двигателя за DACIA
електрическа система на двигателя за DODGE
електрическа система на двигателя за INFINITI
електрическа система на двигателя за IVECO
електрическа система на двигателя за JEEP
електрическа система на двигателя за LADA
електрическа система на двигателя за LANCIA
електрическа система на двигателя за LAND ROVER
електрическа система на двигателя за LEXUS
електрическа система на двигателя за MINI
електрическа система на двигателя за PORSCHE
електрическа система на двигателя за ROVER
електрическа система на двигателя за SAAB
електрическа система на двигателя за SSANGYONG
електрическа система на двигателя за VOLVO
електрическа система на двигателя за DAEWOO
електрическа система на двигателя за FIAT
електрическа система на двигателя за FORD
електрическа система на двигателя за HYUNDAI
електрическа система на двигателя за KIA
електрическа система на двигателя за MERCEDES-BENZ
електрическа система на двигателя за MITSUBISHI
електрическа система на двигателя за NISSAN
електрическа система на двигателя за VW
електрическа система на двигателя за IVECO
електрическа система на двигателя за RENAULT TRUCKS
електрическа система на двигателя за VOLVO

Ектрическа система на двигателя на автомобила.

Електрическата система на двигател с вътрешно горене представлява съвкупност от различни устройства и системи за генериране, използване и съхранение на електрическа енергия, с която се захранват уреди и апарати или се задвижват електрически машини в автомобила. Подобна електрическа уредба имат също и двигателите на транспортните и строителните машини, тракторите и други мобилни машини или такива в стабилни съоръжения. Двигателя разполага със системите за произвеждане и съхранение на електрическа енергия, системите за първоначален пуск на двигателя и запалването на горивната смес и контролни системи от датчици следящи правилната му работа. От края на ХХ век посредством компютъризиране на електрическата уредба и използването на електронни системи, се обезпечава комплексно управление на двигателя и неговата надеждна и икономична работа.

Система за стартиране на двигателя на автомобила.

Първоначалното привеждане в движение на двигателите с вътрешно горене се осъществява от пусковия електродвигателили ( стартер ) с електрическата енергия съхранена в автомобилния акумулатор.

По начина на управление стартерите може да се класифицират в две групи:

 • с непосредствено управление;
 • с дистанционно управление посредством електрическа система и електромагнит.

По начина на зацепване на зъбната двойка:

 • принудително механично зацепване задвижвано от водача на автомобила. Използва се в автомобилите до средата на ХХ век;
 • с инерционно-механично зацепване;
 • с принудително електромагнитно зацепване. Това е конструкция на стартер и тягово реле с мощен електромагнит.
Зацепването на втулката със зъбното колело на стартера със зъбния венец върху маховика на двигателя, се извършва посредством крачен педал или с електрически управляван механизъм. Най-масово приложение имат конструкциите с принудително електромагнитно зацепване на зъбната двойка на пусковия електростартер и двигателя. Този дистанционно управляван електромеханичен възел представлява мощно тягово реле, което в търговската мрежа е известно с популярното наименование бендикс, от наименованието на американската фирма Bendix. И при двете системи за принудително зацепване се извършват еднакви операции – механично задвижване (преместване) втулката със зъбното колело на стартера посредством лост, задвижван от водача на автомобила (обикновено с крачен педал), или при електромагнитно зацепване от тяговото реле посредством подвижното си стоманено ядро и свързания с него включвателен лост.
Подвижната втулка с вътрешни шлицеви канали се премества по винтово нарязаната с шлици ос на двигателя и нейното зъбно колело зацепва със зъбния венец на маховика.
Задействането на електромагнита с бутон от арматурното табло притегля стоманеното ядро (котвата) навътре в бобината, и чрез него се задвижва включвателния лост за електромагнитно зацепване на втулката. Заедно с механичното придвижване на втулката със зъбното колело към маховика, електрически трябва да се включи стартерният електродвигател. Електрическото включване на двигателя не се извършва с действия от шофьора и неговата електрическа верига не е свързана с контактния ключ. Това е втората операция изпълнявана от тяговото реле, чрез която се създава електрическа верига за неговото развъртане. Това става автоматично, като на другия край на стоманеното ядро има изолирани мощни контакти и при неговото задвижване за преместване на втулката със зъбното колело, се включват контактите на мощната електрическа верига на стартерния двигател към акумулатора. Процесът на включване на контактите закъснява и двигателят се развърта след като втулката със зъбното колело се придвижи на около 3/4 от пълния си ход си до зъбния венец, т.е. зацепването на зъбната двойка не се осъществява в покой, а при започнало въртеливо движение на ротора на електродвигателя. За надеждно зацепване на зъбните колела, зъбите и на двете колела са скосени в зоната на контакта между тях.

Система за запалване на горивната смес

Запалителната система е необходима за възпламеняване на работната горивна смес в цилиндрите на двигателите с вътрешно горене. Такова запалване се използва от карбураторните двигатели работещи с бензин, газовите двигатели и бензиновите двигатели с впръскване на бензин. Такава система не е необходима за работата на дизеловия двигател. Възпламеняването се извършва в работния цилиндър от искрата с високо напрежение между електродите на запалителна свещ. Разработени са три типа запалителни системи, които се използват в техническите средства:
 • акумулаторна запалителна система;
 • електронна запалителна система;
 • запалителна система с магнет.
Най-разпространенена в съвременните двигатели на автомобили е акумулаторната запалителна система.

Акумулаторна запалителна система.

Акумулаторната запалителна система при автомобилите се включва с контактния ключ към вторичния източник на ток – акумулатора и към генератора, заедно със стартирането на двигателя за пускане в ход и експлоатация на машината. Действието ѝ се прекъсва с изключването на контактния ключ. Елементи на запалителната уредба са:
Контактен ключ.
Предназначен е за включване и изключване на първичната електрическа верига на запалителната система и на много други консуматори, необходими при работата на двигателя. Използва се и за защита (заключване) на превозното средство. Не изключва някои вериги за охрана на автомобила, светлини или такива за сигнализиране на паркиран автомобил, радиоприемник, както и други консуматори, необходими за ползване при неработещ двигател в голямото разнообразие от автомобили.
Акумулатор.
Използва се нейната енергия за първоначален пуск и запалване на горивната смес. Обезпечава нормална работа на двигателя и когато напрежението от генератора е по-ниско от това на акумулаторната батерия. При работещ двигател не трябва да се откачват клемите му от електрическата уредба, защото е гасител на опасни пренапрежения, индуцирани в първичната намотка на запалителната бобина и може да се предизвика пробив в изправителния блок на алтернатора.
Запалителна бобина.
Индуктира високо напрежение за искрата на запалителната свещ. Голяма част от бобините имат допълнителен резистор (вариатор), включен последователно в първичната верига на бобината. Има съпротивление от 1 до 4 Ω, което се променя в зависимост от температурата. Бобините с голямо съпротивление на намотките нямат вариатор.
Прекъсвач (чукче и наковалня).
Прекъсвачът се включва последователно в електрическата верига на първичната намотка на запалителната бобина. При такова включване може да се прекъсва и включва първичния токов кръг към запалителната бобина. При прекъсване на тока в първичната намотка на бобината има условия за самоиндукция и създаване на е.д.н. във вторичната намотка на бобината. Волфрамовите контакти на прекъсвача се отварят и затварят от гърбица на вал, свързан съгласувано с коляновия вал – за четиритактовите двигатели честотата на въртенето му е два пъти по-малка от оборотите на двигателя. При двутактовите двигатели на една плочка са монтирани толкова прекъсвача, колкото работни цилиндъра има двигателя (напр. 2 бр. за Трабант, 3 бр. за Вартбург). Прекъсвачът е монтиран на плочка, която може да се завърта ръчно за настройка момента на отваряне на контактите (чукчето). Има и система за автоматично управление на момента на прекъсването, т.е. на запалването, чрез завъртане на цялата плочка, като се променя т.нар. предварение на запалването. Автоматичната система се управлява от режима на работа на двигателя и се състои от центробежен и вакуумен регулатор. Прекъсвачът, кондензаторът, регулаторите и разпределителят на високото напрежение към съответните цилиндри, са обособени конструктивно в общ корпус и са възел от електрическата уредба на автомобила, наричан прекъсвач-разпределител. Задвижването е от общ вал, който управлява прекъсвача и разпределителя на високото напрежение към цилиндрите. Популярни за този възел са наименованията делко и дистрибутор.
Кондензатор.
Кондензаторът с капацитет от 0,17 до 0,25 μF, се включва паралелно на контактите на прекъсвача и е предназначен да гаси бързо дъгата между контактите на прекъсвача. С това токът в първичната електрическа верига се прекъсва бързо и процесът на самоиндукция създава енергийно мощна искра в свещта
Разпределител.
Разпределителят се състои от палец (ротор) с монтирана на него месингова пластина и капачка от карболит. Карболитовата капачка има високоволтов вход-клема за кабела с напрежението от запалителната бобина и чрез графитена четка напрежението се подава на месинговата пластина на въртящият се палец – разпределител. Върху капачката са разположени високоволтовите изводи за включване на кабелите за свещите на всеки цилиндър. При въртенето на вала от двигателя и прекъсването на тока от прекъсвача се възбужда високо напрежение във вторичната намотка на запалителната бобина. Високото напрежение постъпва върху палеца на разпределителя, който конструктивно синхронизирано, предава напрежението към клемата и кабелите за съответния цилиндър.
 • Запалителна свещ. Запалителните свещи са неразглобяеми елементи от запалителната система. Характерни технически показатели са:
 • дължина и диаметър на присъединителната резба;
 • брой на искровите електроди;
 • топлинно число;
 • материал на изолацията.
Кабели за високо напрежение.
За автомобилите, произвеждани до втората половина на ХХ век, се използват специални кабели от гъвкав меден проводник и с дебела поливинилхлоридна изолация. Всеки проводник има накрайник (бакелитови капачки, наричани още лули) за монтиране върху запалителните свещи. За премахване на високочестотни радио и телевизионни смущения от високоволтовата електрическа верига, в накрайниците се монтира високоомен резистор, или целият накрайник се поставя в алуминиев екран. Понастоящем се използват кабели със специална конструкция с навит тънък проводник (d=0,11 mm, 30 навивки на сантиметър около ленена нишка) от сплав никел-желязо, със съпротивление около 2000 Ω/m и не се поставя резистор за потискане на електромагнитните смущения. Външната страна на проводника има дебела изолация от поливинилхлорид. Независимо от промените, свързани със запалителните системи, кабелът за високо напрежение е неизменна непроменена част от запалителната система.

Контролно-измерителни уреди

В съвременните автомобилни двигатели контролно-измерителните уреди са необходим източник на информация за работата на агрегата. Конструктивно контролно-измервателните уреди са изградени от преобразувател (датчик) за конкретната физическа величина, свързваща линия (обикновено електрическа) и показващ уред. Основни изисквания към тези уреди е да имат проста и надеждна конструкция, способна да работи в тежък режим на вибрации и показанията им да не се влияят от промените в напрежението на електрическата уредба на автомобила. В зависимост от характера на предаваната информация, уредите се делят на две основни групи:
 • измервателни – показват непрекъснато измервания параметър;
 • сигнализаторни – чрез светлинен или звуков сигнал известяват за извършвано действие или за достигане до пределно допустима стойност на някакъв контролиран параметър.
По принципа на действие на системата за измерване и предаване на информацията уредите биват:
 • механични, когато измерваната величина не се преобразува, а директно се предава на показващия контролен уред;
 • електротермична импулсна система, когато показанията за измерваната величина се получават косвено чрез влиянието ѝ върху термично зависими датчици;
 • електромагнитна система, когато в резултат от промяната на електрическа величина (напр. съпротивление) се променят параметрите на електрическата верига и показващият уред е от електромагнитна измервателна система.
 • магнитоелектрична (логометрична) система имат същите преобразуватели (променливо съпротивление), но поради конструкцията си са най-съвършените измерители;
 • електронните контролно-измервателни уреди все повече намират приложение в електрическата уредба на автомобила. Схемно посредством електронните прибори лесно се реализира неколкократно преобразуване на измервания параметър до получаване на необходимите показания на контролния показващ уред.

Защо да купя части по електрическата система на моят двигател от Аутопартс–кънект?

 • Бързо и удобно можете да изберете необходимите ви части онлайн, директно от вашия дом
 • Разполагаме с богат избор на качесвени части от реномирани производители
 • Винаги се стремим да предлагаме най-добрата цена за най-високо качество
 • Удобни условия за доставка с куриер по избор в минимални срокове за доставка
 • Екипът ни разполага с богат опит в продажбата на авточасти и може да ви помогне по най-добър начин да иберете това което ви е необходимо